Rezultat 1

Virtualna knjižnica

Virtualna knjižnica vsebuje digitalna gradiva, prilagojena učencem s posebnimi potrebami. Digitalna gradiva sestavljajo: kratki filmi, virtualne zgodbe, aplikacije, PPT itd. Gradiva so primerna za aktivnosti na daljavo ali v živo. Prilagojena/namenjena so učencem s posebnimi potrebami iz šol s prilagojenim programom ali inkluzivnih šol. Gradivo je na voljo v angleškem, romunskem, grškem, turškem, portugalskem, španskem, poljskem in slovenskem jeziku. Razdeljena so na šest glavnih razvojnih področij, ki upoštevajo smernice učnih načrtov vseh partnerskih držav. To so:
 
1) kognitivni razvoj
 
2) jezik in komunikacija

3) psihomotorične sposobnosti (fina in groba motorika, barve, oblike, telesna shema, prostorska in časovna orientacija)

4) senzorna stimulacija

5) osnovne veščine (hranjenje, umivanje, oblačenje)
 
6) socialno-emocionalni razvoj.
 
Razdeljena so tudi po starostni stopnji, in sicer:
– primarna
– sekundarna
– srednješolska in poklicna.
 
Digitalna gradiva so ustvarili stokovnjaki usposobljeni za delo z učenci s posebnimi potrebami ob strokovnjakov za IKT. Skupno so sodelovali na mednarodnih ali lokalnih delavnicah.
 

Po razvojnih območjih

Razdeljena so na šest glavnih razvojnih področij, ki upoštevajo smernice učnih načrtov vseh partnerskih držav. To so

 • Kognitivni razvoj
 • Jezik in komunikacija
 • psihomotorične sposobnosti
 • Senzorna stimulacija
 • Osnovne veščine
 • Socialno-emocionalni razvoj.

Po ravneh

Razdeljena so tudi po starostni stopnji, in sicer:

 • Primarna
 • Sekundarna
 • Srednješolska in poklicna.

Rezultat 2

Priročnik ” Kako ustvariti digitalne izobraževalne vire?

Priročnik vsebuje teoretične in praktične vidike o temah:
 
Poglavje 1: Koraki, ki jih upoštevamo pri ustvarjanju digitalnega gradiva
Poglavje 2: Opis orodij in platform, ki jih lahko uporabimo
Poglavje 3: Primeri digitalnih gradiv z opisom
Poglavje 4: Spletni viri

Digitalna gradiva za učitelje

Seznam +40 digitalnih gradiv za pomoč učiteljem pri ustvarnjanju učnih vsebin

 • Vsebina
 • Interaktivno
 • Ucenje
 • Igre
 • Deljenje
 • Druga gradiva

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni, da je vsebina potrjena, saj odraža le osebna stališča avtorjev, zato ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije.