Sonuç 1

Sanal Kitaplık

Sanal Kitaplık, Özel Eğitim öğrencileri için uyarlanmış dijital materyaller içerir. Dijital materyaller şunlardan oluşur: kısa filmler, sanal hikayeler, uygulamalar, PPT, vb. Bu materyaller hem çevrimiçi hem de yüz yüze etkinlikler için uygundur ve özel veya kaynaştırma okullarından özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlanır/hedeflenir. Ayrıca materyaller İngilizce, Rumence, Yunanca, Türkçe, Portekizce, İspanyolca, Lehçe ve Slovence olarak mevcuttur. 6 ana gelişim alanı, her bir ortak ülke müfredatına uygun olarak:

1) bilişsel gelişim

2) dil ve iletişim

3) psikomotor beceriler (ince ve kaba; renkler, şekil, vücut şeması, mekansal zamansal yönelim)

4) duyusal uyarım

5) temel beceriler (yemek yeme, yıkanma, giyinme)

6) sosyo-duygusal beceriler

Aşağıdaki yaş düzeylerinde geliştirilen:

– ilköğretim

– ortaöğretim

– mesleki eğitim.

Dijital materyaller, BİT uzmanlarının desteğini alarak uluslararası veya yerel çalıştaylara katılan ortak okulların Özel Eğitim uzmanları tarafından geliştirilmiştir.

Gelişme Alanlarına Göre

6 ana gelişim alanı, her bir ortak ülke müfredatına uygun olarak:

 • bilişsel gelişim
 • dil ve iletişim
 • psikomotor beceriler
 • Duyusal uyarım
 • temel beceriler
 • sosyo-duygusal beceriler.

Seviyelere göre

Aşağıdaki yaş düzeylerinde geliştirilen:

 • ilköğretim
 • ortaöğretim
 • mesleki eğitim

Sonuç 2

Pratik Kılavuz “Dijital eğitim kaynağı nasıl oluşturulur?

Pratik Kılavuz, aşağıdaki konularda teorik ve pratik yönleri içerir:
 
Bölüm 1: Dijital materyaller oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar
 
Bölüm 2: Kullanılacak araçları ve platformları tanımlama
 
Bölüm 3: Tanımlanan dijital materyal örnekleri
 
Bölüm 4: Çevrimiçi kaynaklar

Özel Eğitim Öğretmenleri için Dijital Araçlar

Öğretmenlerin eğitim materyallerini oluşturmalarına yardımcı olacak +40 Dijital Araç listesi.

 • İçerik
 • Ekran
 • Öğrenme
 • Katılım
 • Paylaşma
 • Diğer Araçlar

“Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan bu içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.”