O Digital PER-SEN projektu!

Pandemija COVID-19 je spomladi 2020 šole po vsem svetu vrgla v temno obdobje. Toda po dežju vedno posije sonce. Po letu drugačnega izobraževanja so se zgodile tudi dobre stvari, številni učitelji so presegli svoje meje. Veliko je še potrebno narediti, da bi učenci, ki so se ali se še vedno izobražujejo preko spleta oziroma imajo pouk na daljavo, prešli in se vključili v vsakdanje življenje. Za vse nas je socialen in čustven svet še posebej aktualna tema. Ko govorimo o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami je primanjkljaj na socialnem in čustvenem področju še večji, saj pri njih ne gre samo za pridobivanje znanja, ampak za razvoj na vseh pomembnih področjih: kognitivnem, jezikovnem, motoričnem, zaznavnem področju, celo na področju osnovnih veščin.

Učitelji po vsem svetu so se v letih pandemije trudili najti pravi način poučevanja na daljavo za svoje učence. Tudi če so imeli osnovne veščine IKT, nihče ni bil pripravljen na to. Digitalni PER-SEN je rešitev, ki ponuja vsebine »vem kako« preko našega praktičnega vodnika in primerov dobrih praks skozi virtualno knjižnico. Dolga leta so si šole s prilagojenim programom prizadevale odkriti praktične metode za neposredno delo s ciljno skupino, zdaj pa se želimo naučiti in ponuditi nove pristope in rešitve IKT v prilagojenem izobraževanju.

Faze izvajanja

Načrt izvajanja projekta Digital Per-Sen je razdeljen na naslednje faze:

Faza – 1

Organizacija delavnice za vključevanje učiteljev na lokalni in mednarodni ravni, kjer lahko delijo svoje izkušnje s šolanjem na daljavo in ustrezna orodja za ustvarjanje in prilagajanje digitalnega gradiva.

 

Faza – 2

Razvoj digitalnih materialov (filmi, virtualne zgodbe, PPT, dejavnosti izobraževalnik platform itd.), primerne tako za šolanje na daljavo kot šolanje v šolskih prostorih. Gradiva so prilagojena za otroke s posebnimi potrebami, zato se lahko uporabijo pri poučevanju na šolah s prilagojenimi programi. Nadalje bodo gradiva prevedena v 8 jezikov, vključevala pa bodo naslednja področja: kognitivno področje, jezik in komunikacija, motorika, senzorika, vsakodnevne veščine in socialno-emocionalni razvoj. Gradiva bodo pripravljena na ravni osnovne in srednje poklicne šole.

Faza – 3

Preizkušanje digitalnega gradiva v razredu.
Faza – 4

Urejanje praktičnega vodnika, kjer so opisani potrebni koraki za ustvarjanje materialov.

Faza – 5

Objava digitalnega gradiva v javni virtualni knjižnici, odprti na spletni strani projekta in promoviranje preko različnih kanalov: izobraževalnih platform, Facebook strani, WhatsApp skupin, YouTube kanala itd.

Faza – 6

Odpiranje skupinske razprave za strokovnjake in starše na spletni strani projekta z namenom izmenjave idej, nasvetov.

Faza – 7

Digitalna konferenca PER_SEN, naslovljena na skupnost, kjer je potrebno predstaviti: virtualno knjižnico, vodnik in delavnice o uporabi IKT v šolski dejavnosti za zainteresirane strokovnjake.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni, da je vsebina potrjena, saj odraža le osebna stališča avtorjev, zato ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije.