Informacje o projekcie Digital PER-SEN!

Pandemia COVID-19 wiosną 2020 roku rzuciła szkoły na cały świecie w mrok. Ale po burzy zawsze przychodzi słońce i po roku trudnych doświadczeń wynikły z tego również dobre rzeczy, wielu aktorów w edukacji przekroczyło swoje granice. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia, aby uczniowie, którzy przeszli lub nadal przechodzą przez doświadczenie szkolne online, przezwyciężyli je lub włączyli je do codziennego życia. Nawet gdy aspekty społeczne i emocjonalne są problemem dla wszystkich, kiedy mówimy o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci i uczniów, szkody są jeszcze większe, bo mniej chodzi o wiedzę, a bardziej o rozwój we wszystkich ważnych obszarach: czynności poznawcze, język, motoryka, percepcja, nawet podstawowe umiejętności.

Nauczyciele na całym świecie przez ostatni rok zmagali się ze znalezieniem właściwego sposobu pracy z uczniem w domu. Nawet mając podstawowe umiejętności w zakresie ICT, nikt nie był na to przygotowany. Rozwiązaniem jest projekt Digital PER-SEN, oferujący wiedzę w naszym Praktycznym Poradniku oraz przykłady dobrych praktyk w Wirtualnej bibliotece. Przez wieki szkoły specjalne i włączające pracowały nad odkryciem praktycznych metod pracy twarzą w twarz z grupą docelową naszego projektu, jednak teraz naszym celem jest nauka i dostarczanie nowych podejść i rozwiązań ICT w szkolnictwie specjalnym.

Etapy realizacji

Plan realizacji podzielony jest na siedem różnych faz:

Faza 1

 Organizacja i realizacja warsztatów dla nauczycieli zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, podczas których można dzielić się swoimi doświadczeniami z nauczania online oraz odpowiednimi narzędziami do tworzenia i adaptacji materiałów cyfrowych.


Faza 2

 Opracowanie materiałów cyfrowych (filmy, historie wirtualne, PPT, działania na platformach edukacyjnych itp.) nadających się zarówno do działań online, jak i bezpośrednich, dostosowanych/przeznaczonych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów ze szkół specjalnych lub integracyjnych, przeznaczonych do wykorzystania lub tłumaczenia we wszystkich 7 językach w obszarach: rozwoju poznawczego, języka i komunikacji, motoryki, stymulacji sensorycznej, podstawowych umiejętności i rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz wieku: podstawowego i gimnazjalnego/zawodowego.

Faza 3

 Przygotowanie pilotażowych materiałów cyfrowych na zajęciach.Faza 4

Opracowanie Poradnika praktycznego, w którym opisano niezbędne kroki, zasoby i praktyczne przykłady.


Faza 5

Publikacja materiałów cyfrowych w bibliotece publicznej otwartej na stronie internetowej projektu i promocja poprzez różne kanały: platformy edukacyjne, strony na Facebooku, grupy WhatsApp, kanał YouTube itp.

Faza 6

Otwarcie forum dyskusyjnego dla profesjonalistów i rodziców na stronie internetowej projektu w celu dzielenia się pomysłami, zadawania pytań i oferowania porad itp.

Faza 7

Cykl konferencji Digital PER_SEN skierowanych do środowiska zawodowego, prezentujących: wirtualną bibliotekę, Poradnik oraz warsztaty dotyczące wykorzystania ICT w działalności szkolnej dla zainteresowanych specjalistów.

„Poparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”