Nasz cel

Zmniejszenie negatywnych dla uczniów z SEN, ich nauczycieli i rodzin skutków powstałych przez okres nauki online

OBJECTIVES

Rozwijanie umiejętności tworzenia materiałów cyfrowych ICT (Information Communication Technology) dla nauczycieli pracujących z uczniami SEN

Rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami cyfrowymi w zakresie ICT u nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN)

Rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami cyfrowymi w zakresie ICT u nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN)

Zwiększenie odpowiedzialnego zachowania u rodziców uczniów ze SEN wobec edukacji online i/lub wykorzystania ICT w edukacji

Ułatwienie rozwoju i/lub ograniczenia regresu uczniów z SEN po edukacji online w okresie pandemii za pomocą ICT/materiałów i metod cyfrowych

Grupy docelowe
Kto skorzysta?
Bezpośredni beneficjenci
  • Nauczyciele uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele wspomagający
  • Psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci
  • Pedagodzy szkolni
Pośredni beneficjenci
  • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Rodziny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Inne osoby zainteresowane tym tematem

PARTNERZY

„Poparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”