Nasz cel

Zmniejszenie negatywnych dla uczniów z SEN, ich nauczycieli i rodzin skutków powstałych przez okres nauki online

Cele

Rozwijanie umiejętności tworzenia materiałów cyfrowych ICT (Information Communication Technology) dla nauczycieli pracujących z uczniami SEN

Rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami cyfrowymi w zakresie ICT u nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN)

Zwiększenie odpowiedzialnego zachowania nauczycieli pracujących z uczniami z SEN w kierunku edukacji online i/lub wykorzystania ICT w edukacji

Zwiększenie odpowiedzialnego zachowania u rodziców uczniów ze SEN wobec edukacji online i/lub wykorzystania ICT w edukacji

Ułatwienie rozwoju i/lub ograniczenia regresu uczniów z SEN po edukacji online w okresie pandemii za pomocą ICT/materiałów i metod cyfrowych

Grupy docelowe
Kto skorzysta?
Bezpośredni beneficjenci
Nauczyciele uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele wspomagający
Psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci
Pedagodzy szkolni
Pośredni beneficjenci
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rodziny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
Inne osoby zainteresowane tym tematem

PARTNERZY

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.