Naš cilj

Zmanjšati negativne učinke, ki jih obdobje šolanja na daljavo povzroča učencem s posebnimi potrebami ter njihovim družinam in učiteljem.

Cilji

Razvijanje veščin IKT (informacijska komunikacijska tehnologija) za ustvarjanje digitalnih gradiv učiteljem, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami

Razvijanje veščin IKT za uporabo digitalnih orodij in gradiv učiteljem, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami

Povečanje odgovornega ravnanja učiteljev, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami, do spletnega izobraževanja in/ali uporabe IKT v izobraževanju.

Povečanje odgovornega vedenja staršev otrok s posebnimi potrebami do spletnega izobraževanja in/ali uporabe IKT v izobraževanju

Spodbujanje razvoja učencev s posebnimi potrebami in/ali omejitev nazadovanja po šolanju na daljavo v obdobju pandemije z uporabo IKT/digitalnih materialov in metod

Ciljna skupina
Kdo bo imel koristi?
Neposredni prejemniki
  • Učitelji (specialni in rehabilitacijski pedagogi, ostali učitelji, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami, predmetni učitelji, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami, učitelji informatike)
  • Psihologi, logopedi, fizioterapevti
  • Šolski svetovalni delavci
Posredni prejemniki
  • Učenci s posebnimi potrebami
  • Družine otrok s posebnimi potrebami
  • Vsi, ki jih tema zanima

Partnerji

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni, da je vsebina potrjena, saj odraža le osebna stališča avtorjev, zato ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije.