Scopul nostru

Este de a reduce efectele negative înregistrate asupra elevilor cu CES, familiilor și profesorilor acestora ca urmare a perioadei școlii on-line.

Obiective

Dezvoltarea competențelor TIC de realizare a unor materiale digitale la 72 profesori ai elevilor cu CES din grupul țintă: profesori de psihopedagogie specială, profesori educatori, prof. de tearpii specifice, profesori de sprijin, psihologi, consilieri școlari, logopezi, profesori de specialități ai elevilor cu CES; specialiști ICT.

Dezvoltarea competențelor TIC de utilizare a unor instrumente și materiale digitale la profesorii elevilor cu CES, beneficiarii direcți care vor pilota materialele digitale.

Creșterea comportamentului responsabil la profesorii elevilor cu CES privind educația on-line și utilizarea ICT în educație, ca urmare a accesării bibliotecii virtuale și utilizării materialelor digitale, respectiv a ghidului de realizare și utilizare a acestora până la finalul proiectului.

Creșterea comportamentului responsabil la familiile elevilor cu CES privind educația on-line și utilizarea ICT în educație, ca urmare a pariticipării la grupurile de suport.

Grupul țintă

Cine va nebeficia?
Beneficiari direcți
Profesori (profesori de psihopedagogie specială, profesori educatori, prof. de tearpii specifice, profesori de sprijin, profesori de specialități ai elevilor cu CES; specialiști ICT)
Psihologi, logopezi, kinetoterapeuți
Consilieri școlari
Beneficiari indirecți
Elevii cu cerințe educative speciale
Familiile elevilor cu cerințe educative speciale
Oricine interesat de această temă

PARTENERI

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.