Scopul nostru

Este de a reduce efectele negative înregistrate asupra elevilor cu CES, familiilor și profesorilor acestora ca urmare a perioadei școlii on-line.

Obiective

Dezvoltarea competențelor TIC de realizare a unor materiale digitale la 72 profesori ai elevilor cu CES din grupul țintă: profesori de psihopedagogie specială, profesori educatori, prof. de tearpii specifice, profesori de sprijin, psihologi, consilieri școlari, logopezi, profesori de specialități ai elevilor cu CES; specialiști ICT.

Dezvoltarea competențelor TIC de utilizare a unor instrumente și materiale digitale la profesorii elevilor cu CES, beneficiarii direcți care vor pilota materialele digitale.

Creșterea comportamentului responsabil la profesorii elevilor cu CES privind educația on-line și utilizarea ICT în educație, ca urmare a accesării bibliotecii virtuale și utilizării materialelor digitale, respectiv a ghidului de realizare și utilizare a acestora până la finalul proiectului.

Creșterea comportamentului responsabil la familiile elevilor cu CES privind educația on-line și utilizarea ICT în educație, ca urmare a pariticipării la grupurile de suport.

Grupul țintă

Cine va nebeficia?
Beneficiari direcți
  • Profesori (profesori de psihopedagogie specială, profesori educatori, prof. de tearpii specifice, profesori de sprijin, profesori de specialități ai elevilor cu CES; specialiști ICT)
  • Psihologi, logopezi, kinetoterapeuți
  • Consilieri școlari
Beneficiari indirecți
  • Elevii cu cerințe educative speciale
  • Familiile elevilor cu cerințe educative speciale
  • Oricine interesat de această temă

PARTENERI

„Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în aceasta.”