1ο Αποτέλεσμα

Εικονική Βιβλιοθήκη

Η Εικονική Βιβλιοθήκη περιέχει ψηφιακό υλικό προσαρμοσμένο για μαθητές με ΕΕΑ. Το ψηφιακό υλικό αποτελείται από: ταινίες μικρού μήκους, εικονικές ιστορίες, εφαρμογές, PPT, κ.λπ. Το υλικό αυτό είναι κατάλληλο τόσο για διαδικτυακές όσο και για πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριότητες και προσαρμόζεται/προορίζεται για μαθητές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών από ειδικά σχολεία ή σχολείαμε τμήματα ένταξης. Επίσης, τα υλικά είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ρουμανικά, Ελληνικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Πολωνικά και Σλοβενικά. Οι 6 κύριοι τομείς ανάπτυξης, με σεβασμό στις οδηγίες από κάθε χώρα εταίρο, είναι:
 
 1) γνωστική ανάπτυξη
 
2) γλώσσα και επικοινωνία
 
3) ψυχοκινητικές δεξιότητες
(λεπτές και αδρές, χρώματα, σχήμα, σχήμα σώματος, χωροχρονικός προσανατολισμός)
 
4) αισθητηριακή διέγερση
 
5) βασικές δεξιότητες (φαγητό, πλύσιμο, ντύσιμο)
 
6) κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες.
 

που αναπτύσσονται σε επίπεδο ηλικίας, για:

– πρωτοβάθμια εκπαίδευση

– δευτεροβάθμια εκπαίδευση

– επαγγελματική εκπαίδευση

Το ψηφιακό υλικό έχει αναπτυχθεί από ειδικούς στην Ειδική Αγωγή που εργάζονται στα συνεργαζόμενα σχολεία, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε διεθνή ή τοπικά εργαστήρια αποκτώντας υποστήριξη από ειδικούς στις ΤΠΕ.

Τομείς Ανάπτυξη

Οι 6 κύριοι τομείς ανάπτυξης, με σεβασμό στις οδηγίες από κάθε χώρα εταίρο, είναι:

 • Γνωστική ανάπτυξη
 • Γλώσσα και επικοινωνία
 • Ψυχοκινητικές δεξιότητες
 • Αισθητηριακή διέγερση
 • Βασικές δεξιότητες
 • Κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες.

Επίπεδα

αναπτύσσονται σε επίπεδο ηλικίας, για:

 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Επαγγελματική εκπαίδευση

2ο Αποτέλεσμα

Πρακτικός οδηγός “Πώς να δημιουργήσεις μια ψηφιακή εκπαιδευτική πηγή”

Ο Πρακτικός Οδηγός περιέχει θεωρητικές και πρακτικές πτυχές για τα ακόλουθα θέματα: Κεφάλαιο
 
1: Απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού Κεφάλαιο
2: Περιγραφή εργαλείων και πλατφορμών που θα χρησιμοποιηθούν Κεφάλαιο
3: Παραδείγματα ψηφιακού υλικού που περιγράφονται Κεφάλαιο
4: Διαδικτυακοί πόροι

Ψηφιακά εργαλεία για Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ένας κατάλογος με παραπάνω από 40 ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό υλικό.

 • Περιεχόμενο
 • Οθόνη
 • Μάθηση
 • Αλληλεπίδραση
 • Διαμοιρασμός
 • Άλλα εργαλεία

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου και αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων οπότε και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.”