No Image Available
 Description:

CELE: Nauka pozycji wyjściowych w ćwiczeniach.

OPIS i/lub INSTRUKCJA: Ćwiczenie polega na wykonaniu pozycji startowych w oparciu o symbole PCS. Dokument zawiera również dwa ćwiczenia online. W pierwszym z nich znajdź te same symbole pozycji do ćwiczeń. W drugim ćwiczeniu należy dopasować pozycję do nazwy.

INFORMACJE DODATKOWE: Dotyczy również szkół średnich

APLIKACJA / PROGRAM: Learningapps

 Back