Hedefimiz

Çevrimiçi eğitim sürecinin (pandemi dönemi) özel eğitm öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak.

Hedefler

Özel Eğitim öğrencileriyle çalışan öğretmenlere dijital materyaller oluşturma konusunda ICT (Bilgi İletişim Teknolojisi) becerilerinin geliştirilmesi

Özel Eğitim öğrencileriyle çalışan öğretmenlerin dijital araç ve materyalleri kullanma konusunda BİT becerilerini geliştirmek

 Özel Eğitim öğrencileriyle çalışan öğretmenlerin çevrimiçi eğitime ve/veya eğitimde BİT kullanımına yönelik sorumlu davranışlarının artırılması

Özel Eğitim velilerinin çevrimiçi eğitime ve/veya eğitimde BİT kullanımına yönelik sorumlu davranışlarını artırmak

BİT/dijital materyal ve yöntemleri kullanarak pandemi döneminde çevrimiçi eğitimden sonra Özel Eğitim öğrenci gelişimini ve/veya gerileme sınırlamasını kolaylaştırmak

Hedef guruplar

Kimler faydalanacak?
Doğrudan yararlanıcılar
● Öğretmenler (Özel Eğitim öğretmenleri, destek öğretmenleri, Özel Eğitim öğrencileriyle çalışan branş öğretmenleri, BT öğretmenleri)
● Psikologlar, konuşma terapistleri, fizyoterapistler
● Okul psikolojik danışmanları ve rehberlik uzmanları
Dolaylı yararlanıcılar
● Özel Eğitim İhtiyacı olan öğrenciler
● Özel Eğitim İhtiyacı olan öğrenci aileleri
● Konuyla ilgilenen herkes

ORTAKLAR

“Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan bu içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.”