DİJİTAL PER-SEN projesi hakkında!

COVID-19 Pandemisi 2020 baharında tüm dünyayı okulları karanlık bir döneme soktu. Ancak her zaman fırtınadan sonra güneşin çıkacağı geçeğiyle nir süre sonra güzel şeyler ortaya çıktı, eğitimde birçok aktör sınırlarını aştı. Yine de, çevrimiçi okul deneyimini geçen veya geçmekte olan öğrencilerin bunu aşmaları veya günlük hayata dahil etmeleri için yapılacak daha çok şey bulunuyor. Sosyal ve duygusal yönler herkes için bir sorun olsa bile, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ve öğrenciler hakkında konuştuğumuzda zarar daha da kötüdür, çünkü bilgiden ziyade tüm önemli alanlardaki gelişimden ortaya çıkmaktadır: bilişsel, dilsel, hareket, algı, hatta temel beceriler.

Dünyanın dört bir yanındaki öğretmenler, pandemi yıllarında öğrencileriyle evden çalışmanın doğru yolunu bulmak için mücadele ediyorlardı. Temel BİT becerilerine sahipken bile kimse buna hazırlıklı değildi. Dijital PER-Özel Eğitim, Pratik Kılavuzumuz aracılığıyla “know how”ı ve Sanal kitaplık aracılığıyla iyi uygulama örneklerini sunan bir çözüm olarak gelir. Özel ve kapsayıcı okullar yıllardır proje hedef grubumuzla yüz yüze çalışmanın pratik yöntemlerini keşfetmek için çalıştı, ancak şimdi özel eğitimde yeni yaklaşımlar ve BİT çözümleri öğrenmeyi ve sunmayı hedefliyoruz.

Uygulama aşamaları

Digital Per-Özel Eğitim projesinin uygulama planı 7 farklı aşamaya ayrılmıştır:

Faz – 1

Öğretmenler için çevrimiçi okul sırasında deneyimlerini paylaşabilecekleri yerel ve uluslararası düzeyde atölye çalışmaları ve dijital materyaller oluşturmak ve uyarlamak için uygun araçlar düzenlemek ve uygulamak.

Faz -2

Özel veya kapsayıcı okullardan gelen özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere uyarlanmış/hedeflenen, her yerde kullanılmak veya tercüme edilmek üzere tasarlanmış, hem çevrimiçi hem de yüz yüze etkinliklere uygun dijital materyallerin (filmler, sanal hikayeler, PPT, eğitim platformları etkinlikleri, vb.) geliştirilmesi 8 dil alanlarında: bilişsel gelişim, dil ve iletişim, hareketlilik, duyusal uyarım, temel beceriler ve sosyo-duygusal gelişim ve yaş düzeyi: ilkokul ve spor salonu/mesleki.

Faz – 3

Aşama – Sınıflarda dijital materyallerin pilot aşaması.

Faz -4

AşamaGerekli adımların, kaynakların ve pratik örneklerin açıklandığı Pratik Kılavuzun geliştirilmesi.

Faz -5

Aşama- Dijital materyallerin proje web sitesinde açık olan bir halk kütüphanesinde yayınlanması ve çeşitli kanallar aracılığıyla tanıtımı: eğitim platformları, Facebook sayfaları, WhatsApp grupları, YouTube kanalı vb.

Faz -6

6. Aşama Proje web sayfasında profesyoneller ve ebeveynler için fikir paylaşmak, tavsiye istemek ve önermek vb. için bir tartışma forumu grubu açmak.

Faz -7

Aşama – Profesyonel topluluğa hitap eden Dijital PER_Özel Eğitim Maraton Konferansları: sanal kütüphane, Rehber ve ilgili uzmanlar için okul aktivitelerinde BİT kullanımına ilişkin atölye çalışmaları.

“Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan bu içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.”