Ulusötesi Toplantı

1

2

3

Mart 2022

Ekim 2022

Ekim 2023

Caceres, İspanya
Dublin, İrlanda
Oradea, Romanya

Caceres, İspanya - Mart 2022

Atölye

Dijital materyaller geliştirme

Rybnik, Polonya - Mayıs 2022

Dijital materyallerin geliştirilmesi

İstanbul, Türkiye - Eylül 2022

Dijital malzemelerin iyileştirilmesi

Murska Sobota, Slovenya - Şubat 2023

Dijital materyaller için pratik rehber geliştirme

Atina, Yunanistan - Mayıs 2023

Maraton Uluslararası Konferansı

Oradea, Romanya - Ekim 2023

Rybnik, Polonya - Mayıs 2022

İstanbul, Türkiye - Eylül 2022