No Image Available
 Description:

CILJI: Prepoznavanje čutil v različnih situacijah.

NAVODILA: Ta dejavnost vključuje vprašanja, povezana s slikami. Za vsako vprašanje so trije možni odgovori v obliki slik.
Po izbiri odgovora ima učenec dostop do rešitve, ki bo označena s krogom.

DODATNE INFORMACIJE: uporablja se lahko tudi v prilagojenem poklicnem izobraževanjeu

APP / PROGRAM: Microsoft PowerPoint

 Back