Σχετικά με το ψηφιακό PER-SEN πρότζεκτ!

Η πανδημία του COVID-19 βύθισε τα σχολεία σε όλο τον κόσμο σε μια σκοτεινή εποχή την άνοιξη του 2020. Αλλά πάντα μετά την καταιγίδα έρχεται ο ήλιος και, κοιτώντας πισω, καλά πράγματα προέκυψαν από αυτό, αφού πολλοί φορείς της εκπαίδευσης έχουν ξεπεράσει τα όριά τους . Υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν, προκειμένου οι μαθητές που έκαναν ή συνεχίζουν να κάνουν ακόμα τηλεκπαίδευση να επανέλθούν ή να την ενσωματώσουν στην καθημερινή τους ζωή. Όταν η κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή παραμένει ένα ζητημα για όλους, για τα παιδιά και τους μαθητές με ΕΕΑ, οι επιπτώσεις είναι ακόμη χειρότερες, γιατί αφορά λιγότερο στην κατάκτηση της γνώσης και περισσότερο στην ανάπτυξη όλων των σημαντικών τομέων: γνωστική λειτουργία, γλώσσα, κινητικότητα, αντίληψη, ακόμη και βασικές δεξιότητες.

Οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο πάλευαν κατά τη διάρκεια των ετών της πανδημίας να βρουν τον κατάλληλο τρόπο να εργαστούν με τους μαθητές τους από το σπίτι. Ακόμη και να είχε κάποιος βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό. Το Digital PER-SEN έρχεται ως λύση, προσφέροντας την «τεχνογνωσία» μέσω του Πρακτικού μας Οδηγού και παραδείγματα καλών πρακτικών μέσω της εικονικής βιβλιοθήκης. Για πολύ καιρό, τα ειδικά σχολεία και τα σχολεία με τμήματα ένταξης εργάζονταν για να ανακαλύψουν πρακτικές μεθόδους εργασίας πρόσωπο με πρόσωπο με την ομάδα-στόχο του έργου μας. Ωστόσο, τώρα στοχεύουμε στο να μάθουμε και να παρέχουμε νέες προσεγγίσεις και λύσεις ΤΠΕ στην ειδική εκπαίδευση.

Φάσεις υλοποίησης

Το πλάνο υλοποίησης του Digital Per-Sen πρότζεκτέχει χωριστεί σε επτά διαφορετικές φάσεις

 

Φάση 1η-Οργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπου θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης και κατάλληλα εργαλεία για τη δημιουργία και προσαρμογή ψηφιακού υλικού.

 

 

Φάση 2η – Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού (ταινίες, εικονικές ιστορίες, PPT, δραστηριότητες εκπαιδευτικών πλατφορμών, κ.λπ.) κατάλληλου τόσο για διαδικτυακές όσο και για πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριότητες προσαρμοσμένες/προορισμένες για εκπαιδευόμενους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από ειδικά σχολεία ή σχολεία με τμήματα ένταξης, σχεδιασμένο για χρήση ή μετάφραση και στα 8 γλώσσες στους τομείς: γνωστική ανάπτυξη, γλώσσα και επικοινωνία, κινητικότητα, αισθητηριακή διέγερση, βασικές δεξιότητες και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη και επίπεδο ηλικίας: δημοτικό και γυμναστήριο/επαγγελματικό.

 

 

Φάση 3η – Πιλοτική φάση ψηφιακού υλικού στις τάξεις

 

 

Φαση 4η – Ανάπτυξη του Πρακτικού Οδηγού όπου θα περιγράφονται τα απαραίτητα βήματα, οι πόροι και θα δίνονται πρακτικά παραδείγματα.

 

 

Φάση 5η – Δημοσίευση του ψηφιακού υλικού σε δημόσια βιβλιοθήκη ανοιχτή στον ιστότοπο του έργου και προώθηση μέσω διαφόρων καναλιών: εκπαιδευτικές πλατφόρμες, σελίδες Facebook, ομάδες WhatsApp, κανάλι YouTube κ.λπ.

 

 

Φάση 6η – Άνοιγμα ομάδας συζήτησης για επαγγελματίες και γονείς στην ιστοσελίδα του έργου για ανταλλαγή ιδεών, ερωτήσεις και παροχή συμβουλών κ.λπ.

 

 

Φάση 7η – Μαραθώνιες συνεδριάσεις digital PER_SEN που να απευθύνονται στην επαγγελματική κοινότητα και όπου θα παρουσιάζονται: η εικονική βιβλιοθήκη, ο Οδηγός και εργαστήρια σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική καθημερινότητα για ενδιαφερόμενους ειδικούς.

 

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου και αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων οπότε και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.”