No Image Available
 Description:

CELE: Rozpoznawanie różnych tkanek i budowanie świadomości dotyku, umożliwiającej osobie prawidłowe posługiwanie się własnym ciałem.

OPIS I/LUB INSTRUKCJA : Równolegle z efektami cyfrowymi, za pomocą opaski na oko można wyczuć właścicieli powierzchni o różnych fakturach lub miękkości, po prostu dotykając ich z zamkniętymi oczami i próbując znaleźć ich odpowiedniki na ekranie.

APLIKACJA / PROGRAM: Kahoot

 Back