No Image Available
 Description:

CEL: Sprawdź, czy stwierdzenie jest poprawne, czy nie (zgodnie z obrazkiem)

OPIS i/lub INSTRUKCJA: To ćwiczenie polega na podaniu stwierdzenia dotyczącego obrazka. Uczeń musi sprawdzić, czy stwierdzenie jest poprawne, czy nie. Dla każdej opcji istnieje obrazek związany z dźwiękiem, który wskazuje, czy odpowiedź jest prawidłowa czy nie.

DODATKOWE INFORMACJE: Dotyczy także szkoły zawodowej

APLIKACJA/PROGRAM: Microsoft PowerPoint

 Back