No Image Available
 Description:

CILJ: Razvijanje številskih predstav od 1 do 9.

OPIS IN/ALI NAVODILA: Ta aktivnost je igra, ki razvija številske predstave od 1 do 9. Učenec pokrov zaboja z zapisanim številom povleče na zaboj z enakim številom jabolk. Ko pokrije zaboj z jabolki, dobi takojšnjo povratno informacijo o pravilni in napačni izbiri. Števila in zaboji se kreirajo naključno in brezkončno. Ob igranju učenec razvija tudi štetje, koordinacijo oko-roka, pozornost in koncentracijo.

APLIKACIJA / PROGRAM: Unity, Java

 Back