No Image Available
 Description:

CILJI: Zagotavljanje senzorične celovitosti s slušno pozornostjo in razlikovanjem.

OPIS IN/ALI NAVODILA: Različni zvoki se ujemajo s slikami in zagotavljajo mentalno asociacijo, kar zagotavlja bolj funkcionalno razumevanje vseh čutov.

APLIKACIJA / PROGRAM: Learning Apps

 Back