No Image Available
 Description:

HEDEFLER: 4 ana rengi bilmek ve onları çevre ile ilişkilendirmek. Materyal sonunda 2 çalışma sayfası yapılacak ve elde edilen bilgileri değerlendirmek için materyal tamamlanacak.

AÇIKLAMA VE/VEYA TALİMATLAR: İçerik, her çocuğun anlama kapasitesine göre değiştirilebilir, böylece aktif, bilinçli ve gönüllü katılım yoluyla dört ana renkle ilgili bilgileri özümseyebilirler: kırmızı, yeşil, mavi ve sarı.

UYGULAMA / PROGRAM: CANVA

 Back