No Image Available
 Description:

CELE: Znajomość 4 głównych kolorów aby

kojarzyć je z otoczeniem. Na końcu

materiału znajdują się 2 arkusze które należy wypełnić, które służą do weryfikacji zdobytej wiedzy. 

IOPIS I/LUB INSTRUKCJA: Zawartość może być modyfikowana w zależności od umiejętności każdego dziecka, aby mogło ono przyswoić, poprzez aktywnie, świadomy i dobrowolny udział informacje o czterech głównych kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym.

APLIKACJA / PROGRAM: CANVA ​

 Back