No Image Available
 Description:

CELE: Rozpoznawanie wyuczonych wcześniej emocji uczniów (radość, smutek, złość, strach) w różnych sytuacjach życiowych; zrozumienie związku między zdarzeniami, myślami i emocjami; wykorzystanie arteterapii do wyrażania emocji.

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: Zajęcia zostaną wybrane zgodnie z poziomem dzieci. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do gry Wordwall, użyj wersji statycznej. Na ostatnią część zajęć przygotowane zostaną kartki papieru zawierające pusty okrąg i przybory do rysowania.

APLIKACJA / PROGRAM: CANVA, WORDWALL

 

 Back