No Image Available
 Description:

CILJ: Prepoznavanje predhodno naučenih čustev učencev (veselje, žalosti, jeze, strahu) v različnih življenjskih situacijah; razumevanje odnosa med dogodki, mislimi in čustvi; uporaba likovne terapije za izražanje čustev.

OPIS IN/ALI NAVODILA:  Dejavnosti bodo izbrane glede na stopnjo otrok. Če ne morete dostopati do igre wordwall, uporabite statično različico. Za zadnji del dejavnosti bodo pripravljeni listi papirja s praznim krogom in pripomočki za risanje.

APLIKACIJA / PROGRAM: Canva, Wordwall

 Back