No Image Available
 Description:

CILJ: Ujemite kužka, ki se premika skozi vesolje s pomočjo tehnologije gibanja in spletne kamere. Ko kužka ujamete, rešite nalogo seštevanja ali odštevanja.

OPIS IN/ALI NAVODILA: Aktivnost je namenjena vsem starostnim skupinam od 8 leta naprej. Aktivnost zajema kognitivno in senzorno raven. Za zagon kliknemo na zeleno zastavico. Če hočemo igro ustaviti kliknemo na rdeč stop znak. Po pritisku na gumb IGRAJ ima igralec dve izbiri. Ena je seštevanje, druga odštevanje z enomestnim ali dvomestnim številom s prehodom. Pri obeh izbirah program ponudi 10 izračunov.
Vsak pravilen izračun prinese dve dodatni točki, vsak napačen izračun, eno točko odbije. Kuža potuje po vesolju, igralec ga mora ujeti z lastnim
gibanjem. Če ga ujame, dobi nov račun. Igralec ima na voljo 10 računov. Po vseh 10-it poskusih, program izpiše celotno število doseženih točk. Po kliku na gumb MENI se igra vrne na začetni meni.

APLIKACIJA / PROGRAM: Scratch

 Back