No Image Available
 Description:

CELE: ustanowienie codziennej rutyny, która pomoże dziecku z autyzmem czuć się bezpiecznie i wiedzieć, co wydarzy się tego dnia.

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: Na końcu materiału prosimy dzieci o uszczegółowienie swojego planu dnia.

Możemy zaobserwować niekonsekwencje, które pojawiają się w codziennej rutynie ucznia. i wspólnie z rodziną ustalamy plan dnia, który przewiduje. bezpieczeństwo ucznia i stabilność emocjonalna. 

APLIKACJA / PROGRAM: CANVA

 Back