No Image Available
 Description:

CELE: Identyfikacja i powiązanie liczby z ilością

OPIS i/lub INSTRUKCJA: To ćwiczenie obejmuje 2 niedopasowane gry dotyczące wizualnego rozpoznawania liczb i wielkości przez ucznia (jedna do rozpoznawania liczb i jedna do skojarzeń). Aplikacja pokazuje błędy. Wykonanie gry jest automatyczne, a uczeń może zobaczyć wynik po każdej odpowiedzi i ocenę na koniec gry.

INFORMACJE DODATKOWE: Może być wykorzystywana także na innych poziomach nauczania.

APP / PROGRAM: “Kahoot”

 Back