No Image Available
 Description:

CELE: rozwijanie zmysłu liczb 1-9.

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: To ćwiczenie jest grą rozwijającą pojęcia liczbowe od 1 do 9. Uczeń przeciąga wieczko pudełka z zapisanym numerem na pudełko z taką samą liczbą jabłek. Kiedy zakrywa pudełko jabłkami, otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat właściwych i złych wyborów. Liczby i pola są generowane losowo i bez końca. Podczas zabawy uczeń rozwija również liczenie, koordynację ręka-oko, uwagę i koncentrację.

APLIKACJA / PROGRAM: Unity, Java

 Back