No Image Available
 Description:

CELE: Rozwijanie rozpoznawania kształtów

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: To ćwiczenie obejmuje 2 gry w dopasowywanie, dla uczniów na dwóch różnych poziomach – wizualne rozróżnianie kształtów „trójkąt-koło” i „trójkąt-kwadrat-koło”. Aplikacja pokazuje poprawne i niepoprawne odpowiedzi. Gra postępuje automatycznie, w miarę odpowiadania na pytania.

INFORMACJE DODATKOWE: W zależności od poziomu ucznia można go również stosować w okresie przedszkolnym.

APLIKACJA / PROGRAM: Wordwall

 Back