No Image Available
 Description:

CILJ: Spoznavanje držav članic Evropske unije. Preizkušanje znanja.

OPIS IN/ALI NAVODILA: Ta aktivnost je namenjena učenju Evropskih držav, ki so hkrati tudi članice Evropske unije. Aktivnost vsebuje video posnetek, v katerem so opisane vse člTa aktivnost je namenjena učenju Evropskih držav, ki so hkrati tudi članice Evropske unije. Aktivnost vsebuje video posnetek, v katerem so opisane vse članice EU. Vsaka izmed članic predstavlja svojo zastavo, njeno ime, glavno mesto in uradni jezik. Po pregledu video posnetka je pripravljena aktivnost, ki preveri že pridobljeno znanje. Aktivnost nam vrne rezultat znanja v obliki točkovanja.

APLIKACIJA / PROGRAM: h5p

 Back