No Image Available
 Description:

CELE: Sprawdzanie prawdiłowego/aprobowanego nastawienia.

OPIS i/lub INSTRUKCJA: Czynność ta składa się z wypowiedzi dotyczącej obrazu. Uczeń musi sprawdzić, czy stwierdzenie jest poprawne, czy nie.

INFORMACJE DODATKOWE: może być stosowany także w gimnazjum

APP / PROGRAM: PowerPoint

 Back