No Image Available
 Description:

CILJI: Prepoznavanje barv, ena osnovnih veščin vsakdanjega življenja

OPIS IN/ALI NAVODILA: Ta dejavnost vključuje igro učenja barv in njihove uporabe v vsakdanjem življenju. Učenec v igri označi ustrezen odgovor na zastavljena vprašanja. Igra je avtomatska.

DODATNE INFORMACIJE: Primerna je za osnovnošolsko stopnjo. Zasnovan za otroke z bralnimi veščinami. Posebej zasnovan za učence od 7 do 9 let.

APLIKACIJA / PROGRAM: Learningapps

 Back