No Image Available
 Description:

HEDEFLER: AB üye ülkeleri hakkında bilgi edinmek. Bilgiyi test etmek.

TANIM ve/veya TALİMATLAR: Bu aktivite, aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan Avrupa ülkeleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. Etkinlik, tüm AB üyelerinin anlatıldığı bir video içermektedir. Üyelerin her biri bayrağını, adını, başkentini ve resmi dilini sunar. Video incelendikten sonra, edinilen bilgileri kontrol eden bir etkinlik hazırlanır. Etkinlik, bilgi sonucunu puan biçiminde döndürür.

UYGULAMA / PROGRAM: h5p

 Back