No Image Available
 Description:

HEDEFLER: Farklı durumlar için kullanılan anlamı kontrol etmek.

TANIM ve/veya TALİMATLAR: Bu aktivite, resimlerle ilgili soruları içerir. Her soru için resimler şeklinde üç olası cevap vardır.
Cevabı seçtikten sonra öğrenci, daire ile işaretlenecek olan çözüme erişebilir.

EK BİLGİ: MEÖ için de geçerlidir

UYGULAMA / PROGRAM: Microsoft PowerPoint

 Back