No Image Available
 Description:

CELE: Ocena orientacji, posługiwania się mapami i umiejętności wykonywania poleceń

OPIS i/lub INSTRUKCJA: Ćwiczenie obejmuje trzy gry (wielokrotnego wyboru i dopasowywania) dotyczące postępowania zgodnie z instrukcjami, orientacji i korzystania z map

INFORMACJE DODATKOWE : Dotyczy również szkół średnich

APLIKACJA / PROGRAM: aplikacje do nauki

 Back