No Image Available
 Description:

CILJI: Prepoznavanje, poimenovanje in odkrivanje barv v predmetih, bitjih, hrani in geometrijskih oblikah.

NAVODILA: Uporaba barvnih materialov spodbuja otrokovo sposobnost razumevanja vizualne komunikacije in postane bolj odporen na ravnanje z vizualnimi sredstvi.

Zgodba o barvah spodbuja tako dovzetnost kot izraznost, uči kazanja s prstom, prepoznavanja in poimenovanja barv ter poveča udobje z okoljem.

APP/PROGRAM: CANVA

 Back