No Image Available
 Description:

CELE: PODSUMOWANIE POJĘĆ O SEZONIE WIOSNY

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: ABY KORZYSTAĆ Z INTERERAKTYWNYCH WŁAŚCIWOŚCI TEJ PREZENTACJI NALEŻY NAGRAĆ GŁOS DLA KAŻDEGO SLAJDU OSOBNO

APLIKACJA / PROGRAM: CANVA, PPT, REECAM 8

 Back