No Image Available
 Description:

CILJI : Ocena poznavanja telesa in pridobivanje novega znanja

OPIS in/ali NAVODILA : Kviz z več možnostmi izbire ali drži ali ne drži kviz o osnovnih telesnih sklepih in uporabi telesa.

DODATNE INFORMACIJE :Uporablja se tudi v srednji šoli

APLIKACIJA/PROGRAM :Kahoot

 Back