No Image Available
 Description:

CILJI: Prepoznavanje predmetov, ki jih najdemo v spalnici

OPIS in/ali NAVODILO: Ta dejavnost vključuje igro prepoznavanja predmetov, ki so lahko del ” spalnice”. Gre za povezovanje besede z ustrezno sliko. Predstavljen je v obliki diagrama, vendar program učencu omogoča, da spremeni model, glede na njegove interese. Ko konča, učenec potrdi odgovore. Z grafičnim in zvočnim signalom, prikaže, ali so odgovori pravilni oz. napačni. Učenec lahko meru tudi čas reševanja naloge.
Prikaže se tudi tabela z doseženim rezultatom, časom in razvrstitvijo.
Učenci lahko dejavnost opravljajo tolikokrat, kot si želijo.

DODATNE INFORMAVIJE: uporabno tudi na Sekundarni stopnji

APP / PROGRAM: Wordwall

 Back