No Image Available
 Description:

CILJ: Razvijanje sposobnosti pripisovanja čustev določenim situacijam.

OPIS in/ali NAVODILA: Učenec preko spletne igre razvija sposobnost povezovanja čustev s situacijo. Čustva prikazujejo simboli PCS.

DODATNE INFORMACIJE: Uporabno tudi za mlajše učence.

APLIKACIJA/PROGRAM: Wordwall

 Back