No Image Available
 Description:

Ohranjanje koncentracije in pozornosti, prepoznavanje barv s senzorično aktivnostjo

Na senzorično vrečko s flomastri narišemo različne oblike (npr. krog, trikotnik, pravokotnik, kvadrat). Uporabimo naslednje barve: rdeča, rumena, zelena in modra. Učenec s prsti usmerja določeno barvo pom poma v obliko, narisano z enako barvo.

APP / PROGRAM: Adobe Premiere Pro 2023, Canva

 Back