No Image Available
 Description:

CILJI: Prepoznati negativno izjavo glede na prikazano sliko. 

OPIS in/ali NAVODILA: Ta dejavnost je sestavljena iz izjave o sliki. Učenčeva naloga je, da preveri, ali je izjava pravilna ali ne. Z zvokom je označeno, ali je odgovor pravilen ali ne.

DODATNE INFORMACIJE: Uporabno tudi v nižjem poklicnem izobraževanju

APP / PROGRAM: Microsoft PowerPoint

 Back