No Image Available
 Description:

CILJI: Širi besedni zaklad in znanje o protipomenkah.

“OPIS IN/ALI NAVODILA: Aktivnost je namenjena razvijanju jezika oz. komunikacije. Pomaga širiti besedni zaklad in utrjuje poimenovanje protipomenk. Naloga je narejena po principu imagine pairing. Učencu sta na voljo dva sklopa slik. Z miško povleče sliko iz leve strani k ustrezni protipomenki na desni strani. Spodaj levo je gumb za preverjanje rezultatov, prav tako se tam beležijo pravilni odgovori. Igra se zaključi, ko učenec pravilno poveže slike protipomenk.

APLIKACIJA/PROGRAM: h5p

 Back