No Image Available
 Description:

CILJI: Prepoznati pravilno sliko kot razumevanje zgodbe.

OPIS in /ali NAVODILA: Ta dejavnost je sestavljena iz dveh vaj: zgodbe s slikami in navodila, povezanega s slikama. Učenec mora izbrati ustrezno podobo.
Za vsako možnost je slika povezana z zvokom, ki označuje, ali je odgovor pravilen ali ne.

DODATNE INFORMACIJE: uprabno tudi v nižjem poklicnem izobraževanju

APP / PROGRAM: Microsoft PowerPoint

 Back