No Image Available
 Description:

CELE: czytanie ze zrozumieniem losowo podanych słów, logiczne uporządkowanie wyrazów w zdaniu” 

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: Użyj strzałki w prawo, aby przejść do następnej strony. Postępuj zgodnie z instrukcją. 

APLIKACJA / PROGRAM: Canva, Wordwall

 Back