No Image Available
 Description:

CILJ: Zavestno branje naključno danega besede, logično razvrščanje besed v povedi

OPIS IN/ALI NAVODILA: Za prehod na naslednjo stran uporabite miško ali puščico desno, Sledite navodilom.

APLIKACIJA / PROGRAM: Canva, Wordwall

 Back