No Image Available
 Description:

CELE: Rozpoznawanie kolorów, jedna z podstawowych umiejętności życia codziennego

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: To ćwiczenie obejmuje grę polegającą na nauce kolorów i używaniu ich w życiu codziennym. W grze uczeń zaznacza właściwą odpowiedź na zadane pytania. Gra jest automatyczna.

INFORMACJE DODATKOWE: Nadaje się do poziomu szkoły podstawowej. Przeznaczony dla dzieci z umiejętnością czytania. Specjalnie zaprojektowany dla uczniów w wieku 7-9 lat.

APLIKACJA / PROGRAM: Aplikacje do nauki

 Back