No Image Available
 Description:

HEDEFLER: iyi ve kötü alışkanlıkları belirlemek

AÇIKLAMA VE/VEYA TALİMATLAR: Bu aktivitede öğrenciler, günlük olarak sürdürdüğümüz alışkanlıkları belirler. İyi ve kötü alışkanlıklar arasındaki farkı tanırlar. Etkinlik sırasında alışkanlığın neden kötü veya iyi olduğunu sözlü olarak ifade edebilir ve söyleyebilirler. Otistik spektrum bozukluğu olan öğrenciler için özellikle uygundur.

UYGULAMA / PROGRAM: h5p javascript

 Back