No Image Available
 Description:

CELE: Wykonuje umiejętności naśladowania z przedmiotami i bez nich

OPIS i/lub INSTRUKCJA: W tym ćwiczeniu uczeń obserwuje ruch przedstawiony na filmie i naśladuje go w określonym czasie. Gdy uczeń nie potrafi poprawnie naśladować ruchu, nauczyciel zmusza go do tego przy pomocy fizycznej. Filmy przewijają się automatycznie w kolejności.

INFORMACJE DODATKOWE: Może być stosowany również w okresie przedszkolnym w zależności od poziomu ucznia.

APLIKACJA / PROGRAM: EdPuzzle

 Back