No Image Available
 Description:

CILJ: Zapomnitev pomena simbolov PCS igrač.

OPIS in/ali NAVODILA: Vaje smo pripravili za otroke s težavami pri verbalnem sporazumevanju z uporabo alternativne komunikacije na podlagi simbolov PCS. Vaje vključujejo: knjigo za širjenje besedišča, izbirno tablo igrač, kaj je to – igrače in wordwall – interaktivne vaje.”

DODATNE INFORMACIJE: Uporabno tudi za starejše učence.

APLIKACIJA/PROGRAM: Wordwall

 Back