No Image Available
 Description:

CELE: POBUDZANIE UWAGI, ODBIÓR I PRZESŁANIE, ROZWÓJ WYRAŻENIA USTNEGO, KREATYWNOŚĆ I EKSPOZYCJA USTNA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: ABY SKORZYSTAĆ Z INTERAKTYWNYCH FUNKCJI TEJ PREZENTACJI POLECAMY ZESKANOWAĆ KOD QR A ODKRYJESZ  INTERAKTYWNA GRE WYKONANA W WORDWALL.

APLIKACJA / PROGRAM: CANVA

 Back