No Image Available
 Description:

CELE: Rozpoznawać, nazywać i odkrywać kolory w przedmiotach, istotach, jedzeniu i kształtach geometrycznych.

INSTRUKCJA: Wykorzystanie kolorowych materiałów stymuluje rozwój zdolności dzieci do rozumienia komunikacji wizualnej i uodparniania się na posługiwanie się środkami wizualnymi.

Opowieść o kolorach, stymuluje zarówno receptywność, jak i ekspresyjność, uczy wskazywać palcem, rozpoznawać i nazywać kolory oraz zwiększa komfort obcowania z otoczeniem.

APLIKACJA/PROGRAM: CANVA

 Back